Lis 262014
 

„Pravé Já, které by člověku ukázalo duchovní svět, je „mrtvé“ a působí jen ve formě Já, které se ztotožňuje s věcmi jevového světa a bere odtud svou identitu, místo aby ji hledalo v jednotě se světem Ducha.

Právě toto je stav lidstva, jenž učinil školy mystérií tak potřebnými.“

Milí přátelé,

srdečně Vás zveme na workshop na volně navazující na nedávnou uskutečněnou přednášku Školy Lectorium Rosicrucianum na téma „Odkaz Egypta pro osvobozující cestu dneška“, který se bude konat v sobotu 29.11.2014 v pražském centru školy.

Na workshopu bychom chtěli dále společně rozvíjet téma starého Egypta ve všech jeho aspektech, které mají vztah k cestě osvobození a to nejen v historickém kontextu, ale i z pohledu naší moderní doby a uskutečnění cesty osvobození v současnosti. Jste zváni všichni, kteří se chcete ve společné atmosféře do tohoto tématu ponořit a třeba i přispět dalšími poznatky, materiály a společnou diskuzí.

Na setkání s vámi se těší vaši přátelé z Lectoria Rosicrucianum

Workshop Egypt