Lis 052014
 
Program přednášky bude krátké vystoupení 4 autorů 4 x 9 minut 
1) ůvod – představení školy, úvaha proč dnes zmiňujeme školy Mysterií Egypta
2)  Tabula Smaragdina Hermetismus
3) Odklkaz Egypta pro současnost – Gnose v Egyptě a dnes
4)Ecypt – Křesťanství – Judaismus
Gnostické propojení
přestávka – fotografie a krátká videa
II. část beseda 
Egypt_plakátek