Lis 022014
 

Učení Univerzálního Bílého Bratrstva

Učení Bratrstva v podání Omraama Mikhaëla Aïvanhova je postaveno na univerzálních principech a zákonech. Navazuje vzhledem k místu svého původu převážně na evropské duchovní tradice, tj. na křesťanství, judaismus a řeckou filosofii s ještě původními vlivy starého Egypta, nicméně ve své universalitě obsahuje mnohé i z učení indických, čínských a dalších.Univerzální Bílé Bratrstvo - pozvánka