Čvn 042014
 

Nález papyrových svitků mnoha neznámých textů v Egyptské poušti se stal předmětem zájmu širší veřejnosti díky tomu, že historicky dokázané stáří těchto pramenů je řadí k nejvěrnějším pramenům nezkresleně popisující raně křesťanská společenství, jejich víru, poznání a spiritualitu.
Obsah svitků nám dává tušit, že vedle majoritního proudu organizovaného křesťanství existovaly i další neméně významné proudy. V jejich písemném vyjádření téměř neexistuje popis reality světa tak, jak jej nacházíme v Bibli, ale pouze popisování vyšší duchovní skutečnosti, která se bez hlubšího porozumění jeví jako plná neslučitelných paradoxů.
Tento objev také vzbudil množství ohlasů, které vyvolávají další otázky. Na jedné straně jsou odhalovány tísícileté omyly lidstva a na druhé straně je význam bagatelizován a podceňován. V našem setkání bychom Vám rádi nabídli jiný pohled, pohled na skrytou vnitřní stránku, která promlouvá přes nánosy věků živě i dnes.

Setkání na téma Nag Hammádí – zasvěcovací knihovna gnostických společenství, na které Vás tímto zveme, se uskuteční ve středu 11. června 2014 od 18:00 hodin v brněnském centru Lectoria Rosicrucianum na Nových sadech 4 v Brně.

nag_hammadi-brno2014-1