Kvě 142014
 

Srdečně Vás zveme na společné úterní setkání na téma: Bô Yin Ra: „Kniha o živém Bohu“, které se koná v úterý 20.5. od 18 hodin na adrese Lectorium Rosicrucianum, Křesomyslova 8, Praha 4 – Nusle, s krátkou návštěvou chrámu a poté s malým občerstvením. Máte-li někdo jakoukoli z knih tohoto německého filosofa a malíře z první poloviny minulého století (Janova moudrost, Kniha lásky, Mysterium Golgaty aj.), přivítáme, když z nich vyberete jednu silnou myšlenku, která Vás v díle tohoto autora oslovila, a podělíte se o ni též s ostatními.

Úterní setkání v Praze na téma: Bô Yin Ra: "Kniha o živém Bohu"

„Máš být neustále činný a na své cestě působit, kdekoliv se v tobě zjeví síla a nadání k činům a působení…. Nechť tvá láska najde v každé době činorodé působení tak, jako i Duch ve věčnosti sám sebe rozvíjí neustálým činem!… K svému Bohu můžeš dospět v sobě samém jen tenkrát, jsi-li připraven se spojit se svým Bohem činy, protože živý Bůh není bohem snílků a fantastů.“
(Z Knihy o živém Bohu)