Dub 192014
 

Existují dva prostory, dvě přírody. Označujeme je jako přírodu života a přírodu smrti; jako Boží přírodu a jako dialektickou přírodu. V dialektické přírodě podléhá vše nepřetržitému pohybu protikladů. Poněvadž člověk tento pohyb nechápe, způsobuje mu spoustu nepříjemností a utrpení, zvláště když ulpívá na jednom z jeho aspektů a chce jej udržet. Duchovní škola Lectorium Rosicrucianum jde cestou probuzení přírody života v člověku a jeho rozvoje, až do návratu domů do Boží přírody.

Den otevřených dveří 22.4.2014 v Praze

Srdečně zveme všechny zájemce na náš společný Den otevřených dveří, který se koná v úterý 22.4.2014 v 18:00 v ulici Křesomyslova 8, Praha.