Dub 142014
 

rozhovory_o_esoterice_a_mystice-brno2014-1

Srdečně Vás zveme na setkání o esoterice, tedy o tom vnitřním, co je v člověku často přehlíženo a zapomenuto, a mystice, tedy nalezení a prožívání tohoto zapomenutého.
Jako základ pro společný rozhovor jsme vybrali časová období, ve kterých se touha po nalezení toho vnitřního silně projevila. A osobnosti, které to vnitřní zrcadlí ve svých dílech, nebo další, a především ty, kteří to vnitřní učinili jediným cílem svého života.

Dlouho trvalo tápání, bloudění a nejistota. Tento proces vnitřního přerodu připravoval se leta ve mně podvědomě: byl jsem spící a trpící. Bylo dříve nutno, abych procitl. Asi před deseti lety, dle lidského počtu, nastal onen přerod ve mně následkem rozhodných a krutých životních otřesů. Procitl jsem a stal jsem se vidoucím a rozumějícím. Dovedl jsem náhle zodpověděti si vše, nač jsem dříve marně hledal odpovědi v knihách a lidech. Nalézal jsem ve všem jasný klad životní a věčnou rovnováhu, jež dávaly vyšší smysl hmotě a jejímu nádhernému květu, jenž zove se člověk. Tehdy zmizely mé cíle jen umělecké a seznal jsem, že nejen krásou živ jest člověk, ale i věděním a žitou pravdou.“
(Emanuel Lešehrad 1877‒1955)

Byl jeden člověk v Kristu, a ten od mládí prováděl všechna ta vnější zbožná cvičení, která tak začátečníci konají, ale jeho vnitřní člověk nebyl vycvičen v dokonalém sebe odevzdání. Ten člověk věru cítil, že mu něco chybí, jenom nevěděl co. A když v tom takhle pokračoval, hodně dlouho, hezkou řádku let, tu jednoho dne zažil jakési pohroužení, kdy byl vtažen do sebe a ozvalo se v něm: „Věz, že vnitřní odevzdanost přivádí člověka k nejvyšší pravdě.“
(Jindřich Suso 1295–1366)

Čtyřdílný cyklus Rozhovory o esoterice a mystice se bude konat v centru Lectoria Rosicrucianum na Nových sadech 676/4 v Brně, vždy od 18 hodin:

1) 23. dubna 2014 – Esoterika a mystika v Čechách a na Moravě v meziválečném období. V literatuře, hudbě, umění a praxi. (Květoslav Minařík, Petr Klíma-Toušek, Emanuel Lešehrad, Otokar Březina, Karel Čapek, František Drtikol)

2) 30. dubna 2014 – Esoterika a mystika v Čechách a na Moravě v meziválečném období. V literatuře, hudbě, umění a praxi. (Meyrink, Kafka, Rilke)

3) 7. května 2014 – Esoterika a mystika na přelomu věků (Eckhart, Böhme, John Dee, Christian Rosenkreuz)

4) 14. května 2014 – Esoterika a mystika dnes, tady a teď.