Dub 042014
 

Dne 23. 3. 2014 se v Brně setkali zástupci čtyř duchovních proudů na setkání s názvem Voláni srdcem světa. Aktivně se pořadu zúčastnily tyto skupiny:

Mezinárodní škola Zlatého Kříže s Růží, Lectorium Rosicrucianum
Anthroposofická společnost
žáci Bílého Bratrstva
Starý Mystický Řád Růže a Kříže A. M. O. R. C.

zástupci     sál     výstavka knih

Závěrem, jako shrnutí myšlenek sympózia vypovídající o duchovní stezce zazněla slova:

  • Člověče, poznej sám sebe!
  • Poznání je možné v Kristově síle, protože tato síla je život, cesta a pravda.
  • Překonejme individuální vědomí a spějme ke skupinové jednotě ducha!
  • Kristus pobízí: Prodej vše, co máš, a následuj mě!

Nechme rozkvést poupata růží, aby svou vůní provoněla Zemi.

kytka