Zář 302013
 

Srdečně zveme všechny zájemce, kteří se chtějí blíže seznámit s filosofíí Mezinárodní školy Zlatého Kříže s Růží, Lectorium Rosicrucianum, s moderní filosofíí, jejíž podstata provází lidstvo již odnepaměti. Neměnná podstata zůstává stejná, v čase se mění pouze vnější roucho, které na sebe pravda v tomto světě bere. Je to tedy filosofie nová a přesto velmi stará. V cyklu 12 setkání ÚVOD DO UNIVERZÁLNÍHO UČENÍ dostane účastník možnost rozlišit tyto již naznačené dvě skutečnosti, dva přírodní řády, pomíjivé a nepomíjivé, vnější a vnitřní, což mu může pomoci vysvětlit mnohé, co již možná podvědomě dlouho tuší. Rozlišení dvou přírodních řádů je pevnou základnou k uskutečnění cíle, před který je lidstvo svým původem postaveno. Setkání budou probíhat v centru školy na Nových sadech 676/4 v Brně, každou středu od 23. října 2013 do 22. ledna 2014 (vyjma 25. prosince 2013 a 1. ledna 2014) ve stejnou dobu, v 19 hodin.

Budou zde mimo jiné prohovořena tato témata:
Dva přírodní řády
„člověče – poznej sám sebe“
karma a reinkarnace
vzkříšení a transfigurace
mikrokosmos – makrokosmos
alchymický proces

plakat_a4_kurz-brno2013-2