Zář 302013
 

Dovolujeme si vás pozvat na přednášku NOVÝ ČLOVĚK, která se uskuteční ve čtvrtek 17. října 2013 v 19 hodin, v Moravské zemské knihovně v Brně na Kounicově ulici 996/65a.

V dnešní době, stejně jako mnohokrát v minulosti se mluví o nové lidské rase, která přijde. Někteří to chápou jako vývojovou etapu lidstva, jiní to chápou mysticky – očekávají příchod Mesiáše-spasitele. Zatímco Jan van Rijckenborgh v jedné ze svých knih píše: „… v každém mikrokosmu žijí dvě bytosti, vy sami a ten druhý, ten Velmi Starý. Vy, kteří jste plně podřízeni přírodě dialektiky a v čase začínáte a končíte, a ten druhý, který je v této přírodě zajatcem, ačkoli nepochází z této přírody, nýbrž ze zcela jiného životního stavu. Nicméně při katastrofě, která se udála před věky, klesl až do vašeho stavu. Nežije tedy skutečně, je v časoprostorovém řádu jakoby strnulý, pohroužený do bezvědomí, do transu, do transu smrti. Jeho život v chladu světa téměř nepozorovaně a zcela pozvolna uhasíná.“

Přijďte si proto vyslechnout příběh o člověku a jeho úkolu, který jako dočasná bytost v časoprostorovém světě může naplnit. Po přednášce následuje debata všech zájemců na toto téma.

plakat_a4_prednaska-brno2013-2