Zář 162013
 

Co má Grál společného se mnou, s Vámi, s každým z nás?
Lidé mají o Grálu nejrůznější představy. Jedni hledají skutečný pohár nebo misku, jiní se domnívají, že je to pokrevní linie vedoucí zpět až k údajným potomkům Ježíše.
Co pohání a nutká lidi k tomu, aby nejrůznějším způsobem hledali Grál?
Je snad příčina hledání v samotném člověku?
Je to snad hledání sebe sama?
Vzpomínáte si na okamžiky, kdy vám najednou vytanula na mysli otázka po smyslu života?
Nebo jinak řečeno – máte vše, daří se vám dobře, a přesto něco ve vás říká: To přece nemůže být všechno.
Nepřecházíme však v této situaci velmi rychle opět k běžným denním záležitostem? – Jenom o tom nepřemýšlet!
Nepokládáme si rozhodující otázku: Co ve mně trpí?
Co je to za touhu, kterou nemohu jednoduše utišit, ačkoliv se mi přece vlastně dobře daří?

Grál má něco společného s hledáním ideálů, s touhou po jiném životním stavu, s touhou po vyluštění záhady našeho života. Ten, kdo si klade otázku po smyslu života, kdo tuto otázku nosí ve svém nitru, může zjistit, že legenda o Grálu ukazuje za svými vnějšími romantickými příkrasami vnitřní cestu a chce v nás toto vědění a tím zároveň touhu po naplnění probudit.

Srdečně Vás zveme na výstavu TAJEMSTVÍ GRÁLU, kterou bude možné shlédnout na zámku – MÚ Hranice (Galerie – severní křídlo zámku, 1. patro) na Pernštejnském nám. 1, ve dnech 9. října – 8. listopadu 2013,  po, st 8:00–11:30, 12:30–17:00, út, čt 8:00–11:30, 12:30–14:30, pá 8:00–11:30, 12:30–13:30, také v jiných časech, kdy je MÚ Hranice v provozu. Výstava bude zahájena vernisáží v Galerii ve středu 9. října 2013 v 17:00 hodin.

pondělí 4. listopadu 2013 od 18:00 hodin proběhne v Zámeckém klubu – MKZ Hranice na Pernštejnském nám. 1 stejnojmenná přednáška s projekcí.

plakat_a4_vystava_prednaska-hranice2013-2