Čvn 172013
 

Som hrdina (Pentagram, obr. 1)Nasledujúca prednáška lekára H. C. Moolenburgha, prednesená dvakrát v kníhkupectve s predajom Pentagramov v Haarleme, vyvolala veľký záujem. Dr. Moolenburgh v nej pojednával o knihe „U kunt meer dan u denkt“ („Dokážete viac ako si myslíte“), ktorá sa zaoberá doplnkovým liečením rakoviny a púšťa sa do mnohých aspektov, ktoré môže hľadajúci človek zahŕňať pod „praktické aspekty novej životnej úrovne“. Dr. Moolenburgh sa obmedzuje zásadne na svoj odbor – medicínu. Pritom sa mu ale darí ukazovať, aké sú dôsledky moderného ľudského života. Sme veľmi potešení, že môžeme túto prednášku opäť vydať v Pentagrame.

Pozn.: Všetky fotografie k tomuto článku sú snímky z bylinkovej záhrady v Renove. © D. Letema

Na pozadí vzájomne si protirečiacich správ v masmédiách a odborných časopisoch je zmysluplné, aby sme si sami postavili otázku: Môže sa hovoriť o tom, že rakovina sa vzmáha? Až donedávna tvrdili autority, že vzmáhanie je dôsledok stúpajúceho veku obyvateľstva. Ale v auguste 2011 sa ukázalo na základe naraz uverejnených čísel, že teraz nastal druh explózie, ktorá – keby šlo o infekčnú chorobu – bola by určite nazvaná pandémiou. Jednako sa vždy opäť poukazuje na stúpajúci vek obyvateľstva.

Medzi inými je mottom môjho života – za to vďačím jednej anglickej novinárke, ktorej meno nepoznám – to, že sa nemá nikdy veriť niečomu, kým to nebolo oficiálne zamietnuté autoritami. To sa celkom isto zhoduje s tvrdením, že vzrast rakoviny je najväčšou mierou kvôli starnutiu obyvateľstva. Ale hľadiac späť na posledných 60 rokov lekárskych skúseností môžem povedať, že to nesedí. V skutočnosti v r. 1950, keď som ako spoluasistent (praktickej časti holandského lekárskeho štúdia) pracoval na oddelení internej medicíny Akademickej nemocnice v Leidene, bola rakovina chorobou, ktorá sa týkala predovšetkým starších ľudí. Vychádzajúc z toho sa vyskytovala rakovina menej, rakovina prsníka u (starších) žien 1:35, dnes 1:8-9. O 40-ročnom pacientovi s rakovinou sa ľudovo hovorilo, že trpí „rakovinou mladosti“. Počas troch mesiacov mojej asistencie na oddelení detskej medicíny som videl jediné dieťa s leukémiou (dieťa malo Downov syndróm). Teraz sú pomery celkom iné. Rakovina vzrástla nielen absolútne a stala sa v r. 2008 príčinou smrti č. 1, ale uskutočňuje sa aj stále viac posun smerom k mladším vekovým skupinám. Rakovina zachvacuje teraz ľudí v rozkvete ich života – a čo sa týka detí: Môj tretí syn pracoval v Leidene na tom istom oddelení detskej medicíny 30 rokov po tom, ako som tam bol ako spoluasistent, a vzdychal: „Je to všetko len leukémia.“

V mojej mladosti som o niekom s rakovinou počul veľmi zriedkavo, teraz má snáď väčšina ľudí príbuzného alebo niekoho v blízkom okolí, kto trpí týmto ochorením.

DEFINÍCIA   Čo je rakovina podľa názoru oficiálnej medicíny? Rakovina je primárne vykoľajená bunka, ktorá nekontrolovane bujnie. Hovorí sa veľa aj o genetických dispozíciách. Ide sa dokonca tak ďaleko, že sa mladým ženám s viacerými výskytmi rakoviny v rodine – pričom sa verí, že sa odhalil nesprávny gén – amputovali oba prsníky. Určite veľmi radikálna preventívna terapia!

Liečebná metóda, ktorá je úplne zameraná na vykoľajené a zlé bunky, neviedla k želaným výsledkom. V jadre oficiálna medicína nevie, čo je to rakovina.

TERAPIA A VÝSLEDKY   Je teraz terapia tak veľmi zdokonalená, že je v súčasnosti zachránených omnoho viac ľudí, ako to vždy opäť čítame? Keď som bol vzdelávaný v akademickej nemocnici v Leidene, pozostávala terapia z operácie a ožarovania. Pri určitom druhu rakoviny, Hodgkinovej chorobe (rakovina lymfatických žliaz) sa do žíl vstrekoval starý bojový prostriedok z prvej svetovej vojny na báze dusíka, čo bola prvá forma chemoterapie. Nádory sa trochu scvrkli, žily ale potom vyzerali ako tučné čierne šnúry.

V jadre sú toto ešte stále tri najvýznamnejšie piliere konvenčnej terapie: nôž, lúče a jed. Všetky tieto terapie sú teraz veľmi zdokonalené. Ak sa nejaký nádor môže týmto spôsobom dostať pod kontrolu, potom sa to musí určite uskutočniť. Ale prinášajú tieto terapie skutočne taký úspech, aký si nárokujú? Musíte sa len poobzerať, aby ste rozpoznali negatívny výsledok. Štatistiky dokonca dosvedčujú, že napr. chemoterapia – odhliadnuc od niekoľkých výnimiek ako leukémia, Hodgkin a non-Hodgkin, ako aj rakovina semenníka – pri príčinách smrti s veľkým výskytom ako rakovina pľúc, rakovina čriev a podobne, žiadne predĺženie života nespôsobuje.

Ožarovanie prináša úspechy pri určitých druhoch rakoviny kože a môže spôsobiť dobré výsledky ako utíšenie bolesti napr. pri rakovine kostí, ale vo všeobecnosti sa predsa nemôže hovoriť o uzdravujúcej terapii, hodnej zmienky. Pýtam sa tiež, či veľkoplošné preventívne ožarovanie po operácii prsníkov nemá na zotrvanie rakoviny skôr negatívne dôsledky, predovšetkým preto, lebo som videl na ožiarených miestach veľa metastáz. Ale čo sa týka operácií: Ak môže byť nádor vyoperovaný, má sa to urobiť vždy. Podľa mojich skúseností sa zakladajú úspechy predovšetkým na úspešných operáciách.

DOPLNKOVÉ LIEČENIE RAKOVINY   Popri obvyklej medicíne rakoviny vznikla aj komplementárna, doplnková. Na túto sa nemusí nazerať ako na budúcu ustanovizeň metód predchádzania onkologickým chorobám, ale ako na užitočný doplnok. Som za paralelné využívanie oboch možností, a jestvujú závažné podklady, že tieto spôsoby postupu – pokiaľ sú dobre použité – zvyšujú šance uzdravenia. Žiaľ, táto terapia nebola ešte uznaná obvyklou medicínou a dokonca sa proti nej vedie prudký boj, predovšetkým z tábora, ktorý sa zjednotil proti mastičkárom. Tento boj sa ale odchýlil od svojho pôvodného cieľa a teraz sa vedie ohňom a mečom aj proti tým spomedzi lekárov, ktorí pod medicínou chápu niečo iné ako členovia tohto tábora. Podľa mojej mienky je komplementárne liečenie veľmi hodnotné, aj preto, aby trvalo skostnatenú predpisovú terapiu rakoviny urobila trochu pružnejšou.

MEDZERA V MYSLENÍ   Tu budem hovoriť (podľa môjho odhadu) o veľkom nedostatku súčasnej lekárskej vedy.

V kultúrach, ktoré boli predtým ako tá, ktorá nás obklopuje, boli lekári totiž aj kňazmi alebo filozofmi, pre ktorých bola lekárska veda časťou ich obsiahleho nazerania na svet. Tak mali starí Číňania „poriadok neba“ a k tomu patril poriadok dvanástich telesných dráh (meridiánov), cez ktoré prúdila životná sila čchi. Prúdenia vnútri nich spôsobovali choroby a akupunktúra prinášala rovnováhu a dlhodobé uzdravenie.

Starí Indovia poznali sedem čakier, neviditeľných centier sily v tele, centier prány, tej istej životnej sily, ktorá je sprostredkujúcou medzi Duchom a telom.

Starí európski lekári poznali učenie o štyroch životných šťavách plus „vis medicatrix naturae“, opäť túto tajomnú piatu silu, prinášajúcu život. Naša dnešná oficiálna medicína toto nepozná.

Veľký lekár 16. storočia Paracelsus, ktorý je nazývaný aj otcom modernej chémie, povedal, že existuje päť druhov medicíny:

1. De Naturalae (prostredníctvom tela)

Čisto telesný prístup, ktorý je väčšinou nedostačujúci nato, aby spôsobil trvalé uzdravenie. To je naša akútna medicína, ktorá pôsobí dobre pri zlomenej nohe, akútnej infekcii, liečení zubov a pod. Pri chronických ochoreniach dosahuje zmenšenie ochorenia, ale nie pravé uzdravenie.

2. De Veneni (prostredníctvom jedov)

Znalosť jedov, o jedovatých látkach, ktoré nás zvonka ohrozujú, napr. v našej dobe aj znečistením prostredia. Keď to neodporuje veľkým obchodným záujmom, občas sa proti tomu niečo podnikne. Naša súčasná medicína vlastne pozostáva z 1. a 2. spôsobu.

3. De Spirituale (prostredníctvom špecifického Ducha, ktorý pôsobí v rastlinách)

Týmto myslel skrytú neviditeľnú silu, ktorá je ukrytá v rastlinách, a ktorá môže byť rozvinutá prostredníctvom dobrej prípravy, takže Duch rastlín dáva uzdravenie. To je naša homeopatia.

4. De Astorum (prostredníctvom hviezd)

Toto nie je astrológia, myslia sa skôr ochorenia, ktoré sú spôsobené skrz charakter človeka. Podľa Paracelsa je tento vystavaný podľa línií hviezdnej oblohy. Naša psychológia sa niekedy podobá tomuto nazeraniu. Vzhľadom na liečenie rakoviny sa tu musí myslieť predovšetkým na terapiu amerického psychológa Lawrencea LeShana, ktorého kniha bola preložená aj do holandského či nemeckého jazyka.

5. De Dei (prostredníctvom Boha)

Som hrdina (Pentagram 2/2013 obr. 2)

Ochorenia, ktoré pripúšťa Boh, aby človeka niečo naučil. Pri tomto nemôžeme my lekári pomôcť ináč, ako sprevádzať pacienta spoluúčasťou. Myslí sa tu napr. na opatrovanie detí s defektom alebo starých dementných ľudí, na ľudí s ochorením, proti ktorému nemôžeme nič robiť. Tento druh opatery je v našej krajine dobre organizovaný (myslí sa Holandsko, pozn. prekl.)

Zrejme Vám bude nápadné, že našej medicíne chýba celkový obraz. Vlastne naša medicínska veda z prevažnej časti pozostáva z umenia popisu: zaznamenania nášho zmyslového vnímania, ktorému pomáhajú prístroje. Žiaľ, naše zmysly si z nás niekedy robia bláznov alebo nás zabrzdia práve tam, kde by sa malo myslieť ďalej.

POPIS DOPLNKOVEJ TERAPIE RAKOVINY   Tento dlhý úvod bol potrebný nato, aby sa vysvetlilo, čo presne doplnková terapia rakoviny dodržiava. Má tri piliere: telesný, psychický a duchovný. Budem trochu zúžene pojednávať predovšetkým o prvom.

I. TERAPIA TELA

Aj táto sa rozdeľuje na tri okruhy:

A. ODBÚRANIE NÁDORU

Toto je prirodzene napospol terén obvyklej medicíny: nôž, žiarenie a jed (a trochu hormónovej terapie). Ak zanikne nádor týmto spôsobom: super! Dá sa ešte operovať? Staň sa! No asi ste svojím normálnym zdravým rozumom prehliadli lepšie ako skúsený špecialista, že pokusy odstrániť zvnútra pochádzajúce ochorenie vyoperovaním, ožarovaním alebo otrávením, znamenajú len prižmúrenie očí nad existenciou niečoho, čo tu je. Preto má rakovina silnú tendenciu vracať sa. Aj doplnková terapia pozná metódy na liečenie nádoru. Jedna z nich, a súčasne jedna z najúspešnejších, je už skoro viac ako 100 rokov existujúca terapia enzýmami pankreasu podľa profesora Bearda, prepracovaná zubným lekárom Dr. Kelleym a zdokonalená lekárom z New Yorku Dr. Gonzalesom. Táto ani jedovatá ani znetvorujúca terapia nechá nádor doslova rozpustiť a má často trvalý úspech. Profesorovi Beardovi sa začiatkom 20. storočia posmievali, Kelley bol ignorovaný. Gonzales bol viac ako 15 rokov bez milosti lekárskymi organizáciami prenasledovaný. A predsa teraz pomaly dosiahol prienik, lebo jeho výsledky sú príliš nápadné. Tak bude v blízkej budúcnosti možné bezpečné odbúranie nádoru.

B. VZNIK NÁDORU

Hoci rakovina nevzniká len tak jednoducho, o tejto oblasti vie obvyklá medicína veľmi málo. Predstavte si, že máte lúku plnú sedmokrások. Potom to znamená, že máte pôdu, bohatú na vápno. Lebo sedmokráska dokáže niečo, čo my ľudia nedokážeme: dokáže premieňať vápno na výživný draslík, ako odhalil prof. Kervron. Terén vo vašej záhrade je priaznivý pre sedmokrásky. Tak má aj naše telo „terén“ a keď je tento dobrý a zdravý, rozkvitá zdravie, ale keď je zašpinený alebo mu niečo chýba, pridruží sa choroba. Tak vzniká rakovina ľahko vtedy, keď je tkanivo príliš kyslé, keď má telo príliš veľa pozitívnej elektrickej energie (nedostatok elektrónov) a keď je znečistené. Neverte, že všetko „spočíva v génoch“! To je skazonosné myslenie, a naše gény nehrajú žiaden skazonosný scenár. Podobajú sa skôr klávesnici klavíra, na ktorom môžeme hrať svoje vlastné melódie, a zväčša sa môžete melódii rakoviny vyhnúť. Nezabúdajte, že ste vyzbrojený fantastickým imunitným systémom, ktorý urobí krátky proces so 100 tisícmi rakovinových buniek denne, takže nemôžu vyrásť. Ako pracuje imunitný systém, závisí ale predsa od Vášho „terénu“.

Teraz je dôležité vedieť, že rakovinová bunka je bunka, ktorá sa dusí. Keďže niečo prebieha nesprávne, nedostáva viac bunka kyslík, a preto prechádza ku kvaseniu. Okrem toho sa rýchle delí, snáď preto, aby dala viac šancí svojim „potomkom“, ale keď aj tieto sú choré a takmer sa dusia, aj oni sa opäť rýchle delia, a tak rakovinové bunky utekajú temer v panike pred smrťou a bujnejú stále rýchlejšie. Tento stav musí byť vyliečený, a to je možné len tým, že bude späť dodaný život, ako to formuloval starý Moermann, lebo keď sa opäť prinavráti život, môže bunka opäť slobodne dýchať a prestať s bujnením.

Ale odkiaľ vezmeme život, tento piaty element?

Jedno pravidlo znie: Len život dokáže darovať život!

Kde nájdeme tento podivuhodný piaty faktor, kvintesenciu, ktorá sa nazýva aj čchi, prána, vis medicatrix naturae, ktorý v 20. storočí Reich nazval orgonom? Tento k nám prichádza ako malý zväzok svetla zo Slnka, nazývaný „fotóny“. Tie sú viditeľnými nosičmi neviditeľného života.

ČO VYKONÁVAJÚ FOTÓNY?

Vymenujem dve vlastnosti:

a) Dávajú štruktúru. Dávajú telu informáciu, aby boli tvary dobré, funkčné a v harmonickom súlade s geneticky stanoveným stavebným plánom. Pretože bunky vzájomne bezdrôtovo komunikujú pomocou fotónov, a tieto majú rýchlosť 300 tisíc km/sekundu, je Vaše telo v súdržnom celku. Každá bunka sa nachádza presne na svojom mieste. Fotóny sú teda aj nosičmi informácií.

b) Dávajú energiu, vitalitu, skrátka: pripájajú hmote život. Život nie je privádzaný z chemických procesov medzi molekulami, ale je úplne vlastný faktor.

ODKIAĽ BERIEME TENTO ŽIVOT?

Priamo z denného svetla, ktoré dopadá na naše oči, (ak medzi svetlom a očami nie je žiadne sklo), ďalej zo zdravých, čerstvých, surových rastlín! V zelenom liste rastliny (omnoho menej v rastline, opracovanej umelými hnojivami a pesticídmi) sa prostredníctvom chlorofylu zachytáva slnečné svetlo. Spolu s kysličníkom uhličitým (CO2) a vodou z toho rastlina produkuje cukor a potom sa táto základná živina s pomocou minerálov z tela spracúva na glycidy, tuky, bielkoviny, vitamíny atď. My ľudia sme teda (spolu so zvieratami) požívateľmi svetla.

Bol to slávny švajčiarsky prírodný lekár Bircher-Benner, ktorý vzal túto fotosyntézu za východiskový bod pre svoje pravidlá výživy. Ešte bez znalostí o fotónoch povedal, že vyživovanie, ktoré obsahuje najviac svetla, je najzdravším, a rozčlenil potraviny do štyroch kategórií podľa toho, koľko sily svetla obsahujú:

1. Všetky čerstvé, surové rastliny (umelé poľnohospodárstvo vtedy ešte bolo zriedkavé) sú základnou stravou ľudí, takže: obilie, zelenina, korene (napr. okopaniny, pozn. prekl.), ovocie, orechy, prirodzený neopracovaný olivový olej atď.

2. a) Uvarené, udusené alebo opečené rastlinné časti. Takže chlieb, uvarená zelenina, zohriate ovocie. Tu je svetelná sila trochu redukovaná.

2. b) Keď vegetariánske zviera žerie rastlinnú stravu, potom sa jeho tkanivo skladá z kategórie 2. Takže surové mlieko, steak (ale potom surový!), surový sleď. Čerstvé mlieko zachováva ešte oveľa viac svetelnej sily, ako je možné ukázať Kirlianovou fotografiou. Žiaľ, pasterizujeme všetko mlieko, takže patrí do kategórie 3. Prostredníctvom nasýtenia živými baktériami, napr. pri jogurte, možno túto kategóriu opäť vrátiť na 2. Surové vajce patrí ku kategórii 2.

3. Keď pečieme hovädzie mäso alebo rybu (tu hovorím predovšetkým o vegetariánskych rybách) alebo uvaríme vajce, potom sa mnoho svetelnej sily stráca. Zatiaľ čo 2 je hodnotná dvojka, sú jedlá z 3. kategórie také, ktoré sa majú jesť mierne a nie každý deň.

4. Vegetariánske zviera môže byť zjedené dravcom a tento má potom kategóriu tkanív 3. V prírode napr. jedia levy najprv črevá svojej obete, lebo v nich sa nachádza ešte veľa svetelnej sily v napoly strávenej rastlinnej potrave. Ale kto teraz konzumuje dravcov? Prečo je toto zvláštna skupina? Veľká časť nášho národa sú hltaví konzumenti dravcov, lebo ako všežravec patrí prasa vzhľadom na jeho tkanivá do kategórie 3, a toto sa upečie a zachováva si kategóriu 4, v ktorej viac nie je obsiahnutá takmer žiadna svetelná sila. V židovstve a islame je bravčové mäso zakázané.

5. Podľa Bircher-Bennera pozostáva ďalšia kategória z rafinovaného cukru, bieleho chleba, stužených tukov ako margarín, práškového mlieka, umelých farbív a ochucovadiel. Toto sú iba výplne, ale žiadna výživa. Sú to dokonca pohlcovače svetla a treba sa im vyhýbať!

Popri potravinách, prinášajúcich svetlo, existujú dobré doplnky s množstvom svetla, ako sú prirodzené vitamíny (je zvláštne, že aj keď je na nich napísané „biologicky“, je veľa vitamínov vyrobených zväčša synteticky, ako napr. vitamín B1 je z dechtu čierneho uhlia), a ďalej materina dúška (tymián), ktorá prináša silné svetlo. Preto tymiánový sirup tak dobre pomáha v tmavej zime pri prechladnutí. Aloe, ginseng a cesnak sú rovnako silnými nositeľmi svetla. Keď sa človek živí podľa týchto pravidiel a tiež sa pritom hojne pohybuje vonku na vzduchu, potom prúdia svetlo, život a živiny do jeho vnútra a pôsobia ako výborná prevencia pred rakovinou.

C. ČISTENIE

Tretím pilierom doplnkovej medicíny rakoviny je čistenie, a o tom nevie obvyklá medicína nič. Po 60 rokoch rozmýšľania o tejto téme som prišiel nakoniec k záveru, že rakovina môže byť najlepšie zhrnutá ako konečné štádium otrávenia na troch úrovniach ľudskej štruktúry.

Menujem niekoľko príkladov telesného prijímania jedov:

1. V šiestom týždni po narodení začíname s hromadným očkovaním novorodencov. Počnúc 1. októbrom 2011, keď medzi povinné očkovania zaradili aj očkovanie proti hepatitíde typu B, sú každému dojčaťu 6 týždňov po narodení injekčnou striekačkou vstreknuté do tela „skrotené“ zárodky šiestich chorôb. Navyše ampulky obsahujú primiešané aj látky, ktoré sú zaradené medzi „škodlivé“ a „veľmi škodlivé“. Každé dieťa ešte pred 15. mesiacom svojho života dostane približne 32 dávok jedu, pričom mozog a imunitný systém ešte nie sú dostatočne zrelé. Americký neurochirurg Dr. Russell Blaylock zistil, že náš imunitný systém nie je prispôsobený nato, aby zvládol tieto kokteily infekčných chorôb, ktoré vakcíny obsahujú. Reaguje potom produkovaním exicytocínov, ktoré spôsobujú chronický zápal. To sa deje predovšetkým v mozgu, a každý ďalší kokteil tento proces urýchľuje. Očkovania netrénujú takzvané glia bunky imunitného systému, ale spôsobujú v nich trvalú dieru. Subklinické (navonok nezistiteľné) zápaly mozgu sa môžu neskôr prejavovať ozajstnou záplavou porúch správania, ako sú ADHD (ktorá od čias hromadného očkovania rapídne vzrástla) a autizmus (jeho výskyt od r. 1992 do 2008 vzrástol z 1:100 000 na 1:125 a ešte stále narastá). V tele môžeme pozorovať aj viac chronických zápalov, ako je napr. zápal nosných dutín, ucha či krku, a to predovšetkým po druhom očkovaní, a množstvo alergických ochorení. Očkovania nie sú bezprostrednou príčinou týchto chorôb, ale kladú im základy. Masovým povinným očkovacím programom sme skutočne priniesli trójskeho koňa.

2. V poľnohospodárstve sa hromadne používajú pesticídy. Jeden z posledných príkladov je prípravok s názvom Imidacloprid, ktorý poškodzuje centrálny nervový systém nielen ľuďom (denne z neho prijímame niekoľko miligramov), ale aj včelám, ktoré preto nedokážu nájsť cestu späť do úľa, kvôli čomu sa bez stopy strácajú mnohé včelstvá.

3. Fluoridy sa u nás pridávajú len do zubnej pasty, ale v riadnych dávkach. Malé deti z nej zhltnú 35%. V amerických mestách, kde je aj pitná voda fluorizovaná, a to napriek nazhromaždeným dôkazom o škodlivosti, vzrástla úmrtnosť na rakovinu podľa Deana Burka a Johna Yiamouyiannesa navyše o 10 %.

4. Ťažké kovy ako hliník, ortuť, olovo. Prvé dva z nich sa pridávajú do niektorých vakcín a sú veľmi škodlivé už vo veľmi malom množstve na ampulu.

5. Plasty. Dokázalo sa, že plasty nie sú neutrálne. Uvoľňujú látku nonyphenol, ktorý pôsobí ako ženské hormóny. Okrem toho poškodzujú aj mužskú plodnosť. Znečistenie našich oceánov plastmi je gigantické. Cez potravinový reťazec sa to dostáva na náš tanier, a tak môže dať podnet na vznik hormonálne závislých nádorov.

6. Od rozšírenia stožiarov GSM a UMTS nastal skutočne gigantický nárast žiarení, ktoré sú rakovinotvorné, aj keď sa to prudko popiera. U ľudí, ktorí často telefonujú prostredníctvom GMS a DECT, sa vyskytli početné gliómy. Gliómy sú nezhubné nádory mozgu, ale na základe svojho umiestnenia sú predsa len nebezpečné.

7. Znepokojujúci nárast rakovinotvorného rádioaktívneho odpadu. Havária japonskej atómovej elektrárne bola šesťdesiatkrát horšia ako v Černobyle – a táto katastrofa zasiahla už celú Európu. Japonské rádioaktívne žiarenie sa dá merať aj tu! Odhalili sme tu len cíp jedovatého závoja. Pri onkologických pacientoch teda predpisujeme rozsiahlu očistnú kúru. Po prvé, pretože každý mladý dospelý človek už má v tele uložený 1 kg jedovatej hmoty a po druhé, pretože ničenie nádoru uvoľní mnoho jedovatého odpadu, ktorý sa prenáša do krvi. Dr. Catherine Kousmine sa domnieva, že nádory sú malé továrne, ktoré spracúvajú jed. Čím je viac jedu, tým viac je rakoviny. Tu som v krátkosti rozprával o telesných nánosoch, ale tie sa vzťahujú len na telo. Vlastný človek, my sami tiež, je neviditeľný a pozostáva z duše a ducha, a svedčilo by o veľkej nedbanlivosti, ak by sme to pri liečení nebrali do úvahy. Pritom sa uvažuje, že naše viditeľné telo je prejavením našej skutočnej, neviditeľnej osobnosti. To je nesmierna oblasť. V krátkosti ju zhrniem.

II. TERAPIA DUŠE

Som hrdina (Pentagram 2/2013 obr. 3)Dušu si medziiným uvedomujeme prostredníctvom našich emócií. Existujú v nás konštruktívne, budujúce emócie ako láska, priateľstvo, čulosť, veselosť, radostnosť. Ale v súvislosti s problémom rakoviny tu musíme hovoriť o negatívnych emóciách ako nenávisť, hnev, žiarlivosť, urážlivosť, pocity krivdy, nespokojnosť, urazená hrdosť či pýcha, ale aj strach, dlhodobá mrzutosť, beznádejnosť, pocity ničoty, neužitočnosti či márnosti. Sú to zlodeji svetla našej duše, zatemňujú ju, a to má bezprostredný vplyv na náš imunitný systém. Spomaľujú aktivitu bielych krviniek, ktoré preto ťažšie dokážu rozpoznať a zničiť rakovinové bunky. Ide tu o dlhodobo živené negatívne city, ktoré sú škodlivé rovnako ako vyfajčenie balíčka cigariet denne. Je dôležité, aby sme ich vypátrali, a to nie je jednoduché, pretože najmä onkologickí pacienti sú majstrami v tom, že negatívne emócie skrývajú pred druhými aj pred sebou samými. Často sú to práve tí milí ľudia, ktorí chcú všetkým len to najlepšie, a preto silou potláčajú svoje vlastné negatívne emócie. Preto nepripustia, aby sa uvidelo, čo sa v nich skrýva. LeShan, ktorého som už predtým spomínal, hovorí, že po celý svoj život bežia za melódiou iných a nedokážu spievať svoju vlastnú melódiu. Môže vyrozprávať mnoho príbehov o onkologických pacientoch, ktorí v beznádejných prípadoch vyzdraveli, keď opäť našli svoju melódiu a mali odvahu priviesť ju znovu k prejaveniu.

V súčasnej dobe, kedy sa duši neuznáva jej právo, a ktorú preto právom možno nazvať za „zbavenú duše“ či „bez-duševnú“, je obzvlášť dôležité dať pacientom s rakovinou možnosť rozpovedať svoje vlastné životné príbehy. Táto otázka sa v onkologickej praxi takmer nikdy nekladie, a je dojemné prežívať spolu s pacientmi, ako sú šťastní a prekvapení, keď sa venuje čas tomu, aby zistili, kto vlastne sú.

III. TERAPIA DUCHA

Duchovný priestor je nesmierne veľký, je sám osebe vesmírom, ale tu sa opäť obmedzím podľa potreby.

Rovnako ako negatívne emócie prinášajú jed duši, otravujú nesprávne myšlienky alebo nesprávne informácie oblasť ducha, naše vedomie. Rád by som tu citoval absolútny bestseller z r. 2011: „Vy ste Váš mozog“. Veľmi rýchlo sa z neho predalo 100 000 výtlačkov, a to z knihy o mozgu! Je to dobrá a napínavá kniha, tu a tam písaná humorne. Lež aký odkaz nám sprostredkuje autor Dick Schwab naprieč celou knihou?

> Duch je odpadovým produktom mozgu, práve tak ako je moč produktom vylučovania obličiek.

> Nejestvuje slobodná vôľa, je to ilúzia.

> Preto nie je človek zodpovedný za svoje činy.

> Život nemá žiaden zmysel. Jediným zmyslom života je, že sa mužská spermia stretne so ženským vajíčkom.

Som hrdina (Pentagram 2/2013 obr. 4)

To je podľa môjho názoru absolútna dezinformácia, materialistický, nihilistický svetonázor, ktorý drží v železnom smrtiacom zovretí našich vládcov a veľkú časť sveta. Aj Hitler a Stalin vyznávali takéto ponímanie života, ktoré viedlo k smrti miliónov, lebo Hitler ho použil ako motív (právo silnejšieho) nato, aby vykynožil Židov, a Stalin nato, aby zlikvidoval strednú vrstvu. Je mi to cudzie, aby som prirovnával spomínaného autora k týmto masovým vrahom. Chcem len poukázať na to, k čomu môže viesť neľudské uvažovanie, aj keď tí, ktorí také myšlienky formulujú, to vôbec nepredvídajú. Vyššie spomínaný spôsob myslenia je prakticky samovládcom, a vštepuje sa našej mládeži už od základnej školy. Výsledkom je vzrastajúca epidémia pocitov beznádeje a bezmocnosti medzi mladými. Depresiu, ktorá sa už vyskytuje aj u veľmi malých detí, nazýva psychológ Coleman veľkým šialenstvom – chorobou ducha 21. storočia. Podľa LeShana sú beznádej a bezmocnosť dve kľúčové slová na popísanie duchovného stavu mnohých onkologických pacientov. A chirurg Bernie Siegel objavil niečo, čo bolo známe už v staroveku: takýto duchovný stav existuje hlboko ukrytý už dávno predtým, ako rakovina vypukne.

Keď niekto tvrdohlavo popiera jestvovanie metafyzického človeka, toho, ktorým skutočne sme, potom zostáva iba telo. Potom človek v pravom zmysle padá späť na seba samého a potom začína matéria bujnieť, práve tak ako je plná húb príroda na jeseň, keď zomiera. Proti tomu musíme niečo robiť, lebo bujnejúca matéria nejestvuje nezávisle sama osebe. Vynáša na svetlo veľký, za chorobou ležiaci problém a ukazuje našu zásadnú chybu. Podľa môjho názoru spočíva jeden z najdôležitejších spôsobov preventívnej liečby rakoviny v tom, aby sme mládež už od útleho veku učili, že život má zmysel, že Stvoriteľ stvoril život s nesmiernou láskou a starostlivosťou. Podľa toho je jednou z úloh doplnkovej liečby rakoviny nájsť spoločne s pacientom zmysel jeho života.

Jednou z veľkých úloh, ktoré pred nami ležia v bezprostrednej budúcnosti, je zobudenie ducha z hlbokej kómy, do ktorej upadol. Rodičia a starí rodičia majú obrovskú úlohu, aby konali proti duchu doby, a aby svojim milovaným deťom a vnúčatám opäť podávali duchovný chlieb namiesto kameňov. Prirodzene, každý musí preto vzdelávať a vychovávať aj sám seba, a to si vyžaduje veľmi veľa odvahy. Keď sa totiž postavíte proti vládnucemu duchu doby, tak sa vám bude mstiť. Ale je dobré, že človek si sám dokáže vytvoriť odvahu. Preto ako motto k duchovnému zápasu dávam tejto prednáške výrok starozákonného proroka Joela spred 2700 rokov – tiež z doby veľkej duchovnej biedy:

Prekujte svoje pluhové radlice na meče a svoje kosáky na oštepy! Slabý nech povie: Som hrdina. (Joel 4:10) 

Poznámky (prekl.)

1. Lawrence LeShan napísal o rakovine knihy: Cancer As a Turning Point: A Handbook for People with Cancer, Their Families, and Health Professionals (Rakovina ako bod obratu: Príručka pre ľudí s rakovinou, ich rodiny, a profesionálov v odbore zdravotníctva) a knihu You Can Fight For Your Life: Emotional Factors in the Treatment of Cancer (Môžeš bojovať o svoj život: Emocionálne faktory v liečení rakoviny).

2. Bunky glia sú non-neurónové bunky, ktoré majú štyri základné funkcie: obklopujú neuróny a udržiavajú ich na svojom mieste, dodávajú neurónom výživu a kyslík, oddeľujú navzájom jednotlivé neuróny, ničia patogény a odstraňujú mŕtve neuróny.

3. ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) je mentálna porucha a porucha v správaní, prejavujúca sa nepozornosťou, hyperaktivitou či impulzívnosťou.

4. Autizmus je porucha nervového vývoja s dopadom na sociálne správanie a komunikáciu, prejavujúca sa silnou orientáciou na vlastnú osobu s poruchami správania, uzavretosťou do seba, žitím v imaginárnom svete, ktorý si postihnutý sám vytvoril.

5. Tieto stožiare sú vlastne antény, ktoré umožňujú bezdrôtový prenos signálu (technológia wi-fi), a sú dnes bežne používané pri televízoroch a počítačoch, aj keď na prenos signálu sa väčšinou dá použiť aj iná možnosť (napr. optické káble).

6. Catherine Kousmine bola vedkyňou, zaoberajúcou sa výskumom príčin autoimúnnych chorôb, ako sú rakovina, sclerosis multiplex či reumatoidná artritída, so snahou o liečenie, založené na výžive.

7. Bernie Siegel je americký detský chirurg a spisovateľ, ktorý píše o vzťahu pacienta a liečebného procesu, jeho najznámejšou knihou je Love, Medicine and Miracles (Láska, medicína a zázraky).