Kvě 292013
 

Milí přátelé, zveme Vás na přednášku s promítáním a občerstvením, v sobotu 8. června 2013 ve 14.30 hodin v centru Lectoria Rosicrucianum v Praze, Křesomyslova 8.
Tématem je: „Tübingenský kruh“ a vznik prvních rosikruciánských písemností.

Kdo může, pij mne,
 kdo chce, umyj se,
kdo si troufá, zkal mne,
pijte bratři a žijte! 

Během esoterického Hvězdného roku přijde okamžik, kdy se sám i ten původní pramen přiblíží  lidskému pokolení a vylévá vodu z vědra na svět a lidstvo jako závěrečnou zkoušku, aby zjistil, kdo tuto vodu pít může a kdo ne.
Kdo může – bude žít.
                                                                                                Alchymická Svatba C.R.C.

Pokusíme se osvětlit působení „Tübingenského kruhu“ na střední Evropu 17. století a tím i také na Čechy a Prahu během vlády císaře Rudolfa II. Pozvali jsme proto naše přátele z Tübingenu, kteří nám přiblíží celou tuto dobu. 

Budeme hovořit o význačných osobnostech, kteří byli s kruhem Tübingenu ve spojení jako např.:

Dr. Oswald Croll
Petr Vok z Rosenbergů
John Dee
Edward Kelly
Tycho de Brahe
Johannes Kepler a další. 

Chceme se po krátkém úvodu, ve společném  rozhovoru,  pokusit  ukázat, jak působily a působí tyto události v předvečer 30-leté války i na nás dnes, na žáky Moderní duchovní školy Zlatého Kříže s Růží.

tubingensky_kruh-praha2013-1