Bře 072013
 

Mezinárodní škola Zlatého Kříže s Růží, Lectorium Rosicrucianum Vás srdečně zve v neděli 24. března 2013 v 15:00 hodin v Kulturním domě Akord na nám. SNP 2012/1 v Ostravě-Zábřehu na ROZHOVORY O LÁSCE. Po skončení následuje v 16:45 hodin chrámová služba pro veřejnost.

Láska je největší a nejmocnější silou v celém Universu. Je ztotožňována s Bohem. „Bůh je láska“, říká Bible.
… jak to chápe Pavel: kdybyste měli vše, ale nedostávalo se vám této lásky, tohoto nového stavu bytí, neměli byste nic a nebyli byste ničím. Tato láska, která je Bohem, tento orlí let Ducha, je tím velkým a nádherným konečným cílem pro všechny, kdo jsou na tomto přelomu dob voláni ke světlu. U této lásky nejde o slova nebo něžné smýšlení, nýbrž o vykupující, osvobozující čin lidstva.     Jan van Rijckenborgh, Přicházející nový člověk

plakat_a4_setkani1-ostrava2013-1