Pro 142011
 

Mystérium Růže a Kříže v živém dnešku – výňatek z přednášky v Hradci KrálovéTo, co lidé očekávají od školy mystérií a jejich představy o tom, co se děje za jejími zdmi, se podle typu hledajícího vztahuje na tři elementy:

      • člověk se domnívá, že se zde vyučuje vědění zvláštního druhu,
      • že se zde prožívají zkušenosti zvláštního mystického druhu;
      • nebo že se zde zvláštními, magickými způsoby provozuje moc.

A skutečně: vědění, zkušenosti a působení nabývají ve všech školách mystérií obzvláštního postavení. Co se týče vědění, je každému tak dalece jasné, že se nemůže jednat o vědění, které se dá získat na univerzitě.

Tak existuje mnoho tajných škol, které zprostředkovávají obzvláštní vědomosti o onom světě, o říši mrtvých; o tajemných souvislostech našeho světa, např. ve formě astrologie, tarotu, chiromantiky, věštění a mnoha dalších. A člověk se snaží získat takovéto znalosti pomocí jasnovidectví, meditace nejrůznějšího druhu, zaříkávání duchů ze záhrobí prostřednictvím medií a věštců.

Jakkoli jsou tyto znalosti úžasně zajímavé – pomohou člověku opravdu v jeho rozhodujících životních otázkách? Vědomosti, které jsou v pravé škole mystérií vyučovány a přijímány, se ve své podstatě vztahují na zcela odlišné obsahy a jsou získávány zcela jiným způsobem, než jak je tomu ve zmíněných tajných školách nebo organizacích.

Jsou to ty nejdůležitější vědomosti, které může člověk získat, neboť jsou rozhodující pro jeho život, dávají odpověď na mučivé otázky po smyslu života, pravé bytosti a určení člověka a vyvádějí jej ze zajetí tohoto a onoho světa do oblasti svobody, kde je jeho pravý domov.

Zadruhé existuje představa, že se ve školách mystérií lidé snaží dosáhnout obohacení svých zkušeností rozšířením svých citových vjemů. A skutečně mnohé tajné školy pracují tímto směrem. V člověku existují nevědomé vrstvy, ke kterým se dá přiblížit např. pomocí snů. Člověk může určitou technikou vyzvednout věci z hlubších vrstev duše do vědomí, nebo symbolickým, mystickým jednáním zapřísahat vzájemný poměr člověka s tajemstvími života.

Skupiny, které tímto způsobem získávají přístup k životním tajemstvím, nepracují dokonce ani všechny utajeně. Existují přeci všeobecně známé psychologické metody a školy, které se pokoušejí o spojení mezi kolektivními podvědomými duševními silami a jednotlivou duší. Také v církvích dochází při svátostech a svátcích k symbolickému spojení věřících s vyššími – nebo nižšími – spojitostmi světa.

Ale i zde chceme znovu zdůraznit: pravá škola mystérií si nepřeje tato – jinak jistě velmi zajímavá – spojení duše člověka s vrstvami, jež se dají otevřít pomocí snů; nechce mysticky nebo symbolicky uspokojovat lidskou potřebu po vyšším světě.

Daleko více si přeje opravdové spojení člověka s nejvyšším cílem jeho touhy, ale ne pomocí snů, rituálních obřadů či modliteb. Takovéto metody vedou jen do jemnohmotných oblastí pomíjivého světa, do mystických zážitků, ne do jasného světa nepomíjivého Ducha.

Zatřetí si někteří lidépředstavují, že tajné skupiny pomocí tajných praktik zvaných magie usilují o moc, o světovládu. Víme, jak pracuje politické sdružení, např. strana, aby dosáhla moci a udržela si ji. Peníze, vliv, věda, organizace, propaganda, sliby, armáda apod. zde hrají
svoji roli. Ale co se děje za rouškou tajemných bratrstev a sdružení?

Existují tajné myšlenkové formule, které jsou vysílány do světa? Existuje magické ovlivňování myšlenek? Existuje tajné ovlivňování citů a vůle lidí pomocí mediálního přenášení?

Toto všechno skutečně existuje a některé z těchto skupin již také vystoupily na širokou veřejnost.
Snaží se získat a využít vliv buď pro vlastní zájmy, jako je majetek, úcta a moc, možná i ve světovém měřítku – pak se hovoří o černé magii – nebo pro jemnější, ušlechtilejší zájmy, např. ideální představu o spravedlivém a mírumilovném lidstvu – pak se hovoří o bílé magii.

Ať už černá nebo bílá magie – jedná se při tom o vlastní zájmy skupiny. Jsou-li brutálně egocentrické, říká se jim zlé, jsou-li altruistické, nesobecké, obětující se, ale přesto prosazované vlastními představami a úmysly, říká se jim dobré.

Ale ani s takovými prostředky a metodami, které se vztahují na jemnohmotný, pomíjivý svět, se nedá práce opravdové školy mystérií srovnávat. Pravá škola mystérií nepropůjčuje žádnou moc pro sebeprosazování na tomto či onom světě ani konvenčními, ani magickými prostředky.

Daleko spíše propůjčuje schopnost přijmout, podporovat a rozšiřovat světlo vše pronikajícího a udržujícího Ducha v obětavosti a vzdáním se jakéhokoliv sebeprosazování. V této přednášce Vám chceme přiblížit, co se děje za zdmi bonafidní, důvěryhodné školy mystérií, a vložit vám tak do rukou kritéria, podle kterých budete moci sami rozlišit mezi tím, co je pravé, a co nepravé.