Říj 302010
 

Přednáška Mystérium Grálu - cesta člověka

Přednáška Mystérium Grálu - cesta člověka

Výňatek z úvodu k přednášce Mezinárodní školy Zlatého Kříže s Růží Lectorium Rosicrucianum Praha o Univerzálním učení moudrosti, určení člověka a úkolu, který je základem jeho života nazvané Mystérium Grálu – cesta člověka.

Téma, kterým se chceme zabývat, zaměstnávalo lidstvo po celá staletí. Legendy o Grálu se jakoby ve vlnách vynořovaly stále znovu a znovu. Lidé mají o Grálu nejrůznější představy. Jedni hledají skutečný pohár nebo misku, jiní se domnívají, že je to pokrevní linie vedoucí zpět až k údajným potomkům Ježíše. Sotva která legenda Západu dávala lidské fantazii tak mocná křídla, jako legenda o Grálu.

Chceme se pokusit přiblížit tajemství Grálu a objasnit, že legenda obsahuje poselství.

Praforma tohoto motivu se vynořovala již ve starém Egyptě ve spisech Herma Trismegista. V sedmé knize čteme: „Bůh seslal dolů velkou mísu naplněnou silami Ducha a jednoho vyslance pověřil úkolem, aby lidským srdcím zvěstoval následující poselství: ´Ponořte se do této mísy, vy duše, které to dokážete. Vy, které věříte a důvěřujete, že vystoupíte k Tomu, který tuto mísu seslal do hloubky. Vy, které víte, k jakému cíli jste byly stvořeny.´ Všichni, kdo toto poselství vyslyšeli a byli ponořením se do sil Ducha očištěni, získali podíl na živém poznání Boha – na Gnosi, a protože přijali Ducha, stali se dokonalými lidmi.“

Tolik první vize o svatém Grálu v hermetických spisech. Jak je možné, že si tato vize z předkřesťanské doby uchovala, přes minesengry středověku až po dnešní dobu, svou inspirující sílu? Jen za posledních sto let se objevila záplava knih o Grálu a mnoho filmů se chopilo tohoto tématu, a to často způsobem, který z něj udělal senzaci.

Chceme si položit otázku: Co pohání a nutká lidi k tomu, aby nejrůznějším způsobem hledali Grál? Je snad příčina hledání v samotném člověku? Je to snad hledání sebe sama?

V příběhu o Grálu se říká, že Parsifal poprvé přichází do hradu Grálu zcela nepřipravený a nechápe, s čím se setkává, a tudíž je s posměchem zase poslán pryč, protože nepoložil rozhodující otázku. Teprve když po mnoha životních zkušenostech dozrál, dostává se na hrad Grálu podruhé a pokládá rozhodující otázku: „Strýci, proč trpíš?“

Co to má společného s námi?

Nespočetní lidé, tedy my všichni, jsme již možná jednou ve sféře hradu Grálu byli, ale situaci jsme nepochopili, a proto jsme také onu rozhodující otázku nepoložili.

Tuto situaci si však nemůžete představovat tak romanticky, jak je to popsáno v legendě. Vzpomínáte si na okamžiky, kdy vám najednou vytanula na mysli otázka po smyslu života? Nebo jinak řečeno: máte vše, daří se vám dobře, a přesto něco ve vás říká: „To přece nemůže být všechno?!“

Nepřecházíme však v této situaci velmi rychle opět k běžným denním záležitostem? – Jenom o tom nepřemýšlet! Nepokládáme si rozhodující otázku: Co ve mně trpí? Co je to za touhu, kterou nemohu jednoduše utišit, ačkoliv se mi přece vlastně dobře daří?

Doufáme, že odpověď na tyto otázky vám budeme moci nyní poskytnout v naší přednášce Mystérium Grálu – cesta člověka.