Říj 272010
 

Přednáška Gnose, lidstvo, dnešní svět

Přednáška Gnose, lidstvo, dnešní svět

Duchovní škola Zlatého Kříže s Růží Lectorium Rosicrucianum směruje své členy na duchovní revoluci, která se musí uskutečnit v nich samotných.

Gnose (Gnóze) pak znamená živou skutečnost a vnitřní cestu. Je to učení, které daruje člověku osvobozující poznání. Můžeme říci, že Gnose (Gnóze) je samotným Univerzálním poznáním. Je to vnitřní cesta, kterou člověk, pokud chce objevit své původní poslání, jde z vlastního svobodného rozhodnutí a ve svobodě, tedy v absolutní dobrovolnosti a sebeautoritě. Je to cesta, kterou člověk (jako mikrokosmos) opustil v dávné minulosti, čímž se připoutal ke kolu zrození a smrti.

Kolo zrození a smrti, dualita – dialektika, cykly a opakování, vzniky a zániky hvězd a galaxií, to je realita našeho světa. Tuto realitu žáci školy nechtějí nikterak popisovat ani kritizovat. Hledají z ní však osvobozující cestu pro sebe, pro celou skupinu, pro celé lidstvo a svět.

Tato osvobozující cesta je více přístupná při velkých cyklických změnách. V této významné cyklické změně se lidstvo nyní nachází. V astrologických vědách se tato změna nazývá přechodem z éry Ryb do éry Vodnáře. V průběhu těchto změn dochází i k zesílení gnostických sil a impulzů. Jsou to impulzy, které mění realitu a vědomí a v pozitivním smyslu uvolňují člověka a zejména jeho vědomí od matérie, prostoru a času.

Přichází nová nutnost – podřídit se Duchu, Světlu a Bohu. Je to požadavek na člověka, aby získal takové vědomí, které mu umožní převzít plnou zodpovědnost za matérii – za říši živočišnou, rostlinnou a nerostnou. Neboli opustit ničení, zanechat dětského přístupu, které lidstvo dodnes ke svěřeným hodnotám zastává. Poznat, že síly Světla vedou dokonalý proces vývoje jak ve velkém, tak i v malém, jak „nahoře, tak i „dole“, jak to formuluje Hermes Trismegistos, tedy v aktuální přítomnosti.

Možná si řeknete, že o tom svědčí všechna svatá písma a filosofie. Všímáte si, že na toto téma vychází spousta knih a úvah. Toto poznání se dokonce začíná odrážet ve vědách, jako je např. fyzika, matematika nebo astronomie. Člověk začíná pomalu chápat, že toto univerzální poznání je v těchto vědách obsaženo. Nezná ale jeho původ.

Oproti tomu Gnose (Gnóze) od nás žádá poznání z první ruky. Nechce jen, abychom poznávali náš svět do nejmenších detailů. Požaduje zároveň po člověku čin – uskutečnění v něm samotném. Nechce jen teorii, ve které by se člověk do nekonečna utápěl. Chce jej proměnit a transformovat pro vyšší vývojové úkoly a návrat k původnímu určení člověka. V tomto stavu pak může člověk, ať už je jeho místo v životě kdekoli, dále jít svou životní cestu v pevném nasměrování na pravý smysl života, na úkol lidstva, který mu byl od počátku svěřen. Je to opětovné spojení s Bohem.

Možná, že se ptáte: Jak se ale dostat do tohoto vývoje? Jaký postoj v dnešní době zaujmout, aby se vše mohlo zdárně jak ve vás samotných, tak i v celém lidstvu uskutečnit? Přátelé, my se již v tomto vývoji nacházíme. Jsme do tohoto vývoje naplno vtaženi Univerzálním světlem – Gnosí (Gnózí), která na lidstvo nyní silně působí. Nyní jsme ve stavu, ve kterém se sami musíme rozhodnout, zda se chceme vymanit z otroctví matérie. Když zůstaneme nerozhodní, potom za nás bude rozhodnuto. Nikdo nebude z tohoto procesu vynechán. Nikdo nedostane více času než ten druhý. Celé lidstvo je již usilovně voláno, aby uskutečnilo obrat.

V roce 1999 jsme očekávali, co přinese rok 2001, který byl egyptskou kulturou a jejími mystérii označen jako významný rok. V dnešní době často slyšíte z různých zpráv a názorů o roku 2012, označeném například Mayskou kulturou za konec jedné epochy. K tomuto roku směřují také různá proroctví našich předků. K poznávání těchto dávnověkých odkazů nás vede jakási neutuchající touha skrytá v nás.

O těchto vývojových procesech a úkolu současného lidstva chceme podrobněji hovořit v naší přednášce a ukázat reálnou cestu, která není nová, ale která se nyní pro nás všechny nově otvírá.