O škole

 
Lectorium
Rosicrucianum
Mezinárodní škola Zlatého Kříže s Růží Lectorium Rosicrucianum se odvolává na prastarou tradici škol mystérií, je však moderní ve svém poselství, které musí apelovat na silně individualizované vědomí člověka dvacátého a jedna-dvacátého století. Zná vývoj, historii a zakládá se na dřívějších impulsech duchovního procitnutí u gnostiků, albigenských, katárů a klasických rosenkruciánů sedmnáctého století.
Cesta transfigurace Tento zářící svazek tvoří láska, pravda, poznání (gnose) a čin. Především je to ale stezka, kterou je možné jít a kterou všechna náboženství ve své počáteční formě ukazují. Žádný mistr ani zasvěcenec nemůže pravdu předat jiným lidem. Člověk k ní musí sám proniknout s velkým úsilím a přes mnoho překážek, a sice procesem proměny, znovuzrozením duše, neboli transfigurací. Bonafidní škola ukazuje stezku a učí své žáky touto stezkou jít.

kvetina

Božský řád
Ze zamýšlené transfigurace nemá prospěch lidská osobnost, nýbrž božské já, které v člověku procitá. Pro osobnost to však má velké důsledky: stává se nástrojem, služebníkem jiného řádu, Božího řádu, »říše, která není z tohoto světa«. Nicméně i pak se člověk nachází v tomto světě a ve službě bližním.